POMOĆ ZA STARA LICA

Udruženje građana „Pomoć u kući za stara lica“ sprovodi projekat „Pomoć u kući za stara lica Vladičin Han“ u okviru „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj […]

» Read more

SVAKA ČAST…

Naša sugrađanka, novinarka Slađana Tasić, putujući na posao, jutros je u autobusu koji saobraća na relaciji Vladičin Han Vranje pronašla novčanik sa dokumentacijom i novcem koji je predala policiji. U novčaniku je bilo pored dokumentacije i 14. 800 dinara i […]

» Read more

ОБАВЕШТЕЊЕ О СЕЧИ РАСТИЊА У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ДАЛЕКОВОДА

Обавештавају се власници и корисници непокретности на територији општине Владичин Хан, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода, односно у близини и испод фазних проводника далековода 400 kV ДВ 461 ТС ЛЕСКОВАЦ 2 – ТС ВРАЊЕ 4; 110 kV […]

» Read more

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Општинска управа Владичин Хан, Одељење за урбанизам, имовинско правне, грађевинске и комуналне делатности , на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, […]

» Read more
1 2 3 4 5 43