Продаја путем јавног надметања-Zafira 2.0 DTI

Комисија за спровођење поступка располагања покретним стварима формирана решењем Општинског већа Општине Владичин Хан број 06-151/19-10-1/19-III од 15.11.2019. године, на основу Закључка Општинског већа Општине Владичин Хан број: 06-58/6-7/20-III од 24.07.2020. године, расписује О Г Л А С  О ТРЕЋОЈ […]

» Read more
1 2 3 17