ХАНИНФО – Активно учење

Најбољи начин да се привуче и задржи нечија пажња јесте да он активно буде укључен у задатак. Учење, да се предвиди шта ће се десити, је једна од кључних вештина активног учења и оно што може помоћи да садржај који […]

» Read more

ХАНИНФО – Преокренута учионица

Преплитање наставе са могућностима које нуди интернет довело је до настанка тзв. преокренуте учионице (тhe flipped classroom). Наиме, школски и домаћи рад заменили су местa. Предавање наставног градива одвија се ван учионице, код куће, помоћу видео снимака које су осмислили […]

» Read more

ХАНИНФО – Како вежбати креативно мишљење?

Људски мозак је развијен тако да све оно што понавља аутоматизује, да би се даље могао усмерити на учење нових садржаја. На овај начин се могу створити и аутоматизоване навике тока мисли. Како би развили креативност морамо навикавати свој мозак […]

» Read more

ХАНИНФО – Креативност и учење

ДРУШТВЕНИ ЦЕНТАР (ЛЕПЕНИЦА)- Честа је предрасуда да учење и креативност не иду заједно. Још увек је доста распрострањено мишљење да у учењу нема места за креативност и да се не може “озбиљно” учити кроз игру и забаву. Интуитивном и посредном […]

» Read more

ХАНИНФО – Награде и казне

Иако постоје одговарајућа места у образовању и за награде и за казне, оба су спољни фактори који могу да одузму ученику личну контролу. Очигледно, морају постојати последице за различите врсте понашања, а за прави успех је потребна нека врста признања […]

» Read more

ХАНИНФО – Понудити избор

Не реагују сви ученици на лекцију исто. Неки преферирају директан приступ са наставником, други воле да самостално читају и уче, а трећи воле да раде у групи. Да би се мотивисали сви ученици, мора им се понудити избор и прилагодити […]

» Read more

ХАНИНФО – Рад на јаким странама

ДРУШТВЕНИ ЦЕНТАР У ЛЕПЕНИЦИ – Док су ученици ангажовани на задацима које раде успешно, можемо им помоћи да науче како да побољшају друге вештине (у којима нису довољно добри). Када се фокус стави на слабости ученика, много времена је неуспешан, […]

» Read more

ХАНИНФО – Дефинисање циљева ученика

Ученици поласком у школу прихватају радне обавезе али је неопходно да поставе себи циљеве како би пронашли начине да те циљеве и остваре. У постављању циљева од велике користи су њихови предавачи како би циљеви били реални и остварљиви за […]

» Read more

ХАНИНФО – Активација ученика

ДРУШТВЕНИ ЦЕНТАР У ЛЕПЕНИЦИ – У већини случајева се прибегавало класичном начину рада где су ученици били већином пасивни слушаоци. Искуство показује да су знатно бољи резултати у раду када се успостaви интеракција између ученика и предавача. Да би ученици […]

» Read more

ХАНИНФО – РАЗНОЛИКОСТ САДРЖАЈА

ДРУШТВЕНИ ЦЕНТАР У ЛЕПЕНИЦИ – Школски програм је универзалан за све ученике и за његову реализацију су јако битне методе у раду којима ће предавачи приступити. Јако је битно да предвачи буду креативни, да процене интересовања деце, да прихвате предлоге […]

» Read more
1 2