Istorija, tradicija, običaji-SELO STUBAL

Stubal leži na granici Južne Morave na jugoistoku i strme padine visoke oko 400 metara na zapadu. Ovaj položaj omogućava stanovnicima da koriste dve različite privredne površine; ravan je pod kulturama a padina pod pašom i šumaricom. Sredinom sela vodi put Vranje – Vladičin Han a u blizini je i železnička pruga.

Stubal je nizno naselje, dugo oko dva i po kilometra u pravcu severoistok-jugozapad.

OŠ „Vuk Karadžić“ u selu Stubal

Stubal je osnovan krajem XVIII ili početkom XIX veka. Osnivači su bili preci pojedinih sadašnjih srpskih rodova. Prvi doseljenici na izvoru su postavili „stublinu“. Po njoj je nastalo ime sela. Prvobitno je Stubal ležao na potesu Staro Selo, koje je na temenu površi visoke oko 740 metara, zapadno od današnjeg naselja. Oko sredine XIX veka stanovnici iz Starog Sela postepeno su prešli u današnje niže naselje. Na Starom Selu sada je paša i izbija izvor Češma. Pored Starog Sela je mesto Grobišta. Tu je bilo groblje starih meštana, koji su živeli na pomenutom selištu. Ovo groblje je napušteno postepeno oko sredine XIX veka.

U Stubli postoji stara crkva Sv. Preobraženje (ili Bela Crkva). Crkva leži na temenu uzvišenja u severoistočnom delu sela. Narod misli da je ovu crkvu gradioKraljević Marko.

Današnje selo Stubal pokraj puta osnovano je oko hana koje je za vreme Turaka postojao na sadašnjem drumu. Prilikom oslobađanja od Turaka 1878. godine selo je brojalo svega 17 kuća.
Crkvena slava je na dan Preobraženja a seoska slava je Đurđevdan.