Један од приоритета- збрињавање напуштених паса у Владичином Хану

У среду, 06. 09. 2023. године одржан је састанак општинског Тима за решавање проблема напуштених паса са Иваном Курајовим, председником Друштва пријатеља животиња „Љубимац“, из Панчева.

Договорено је да се у наредних шест месеци спроведе пилот-пројекат који подразумева припреме за изградњу прихватилишта за напуштене псе, едукацију становништва на ову тему и обуку будућих радника у прихватилишту.

Грађани Владичиног Хана могу очекивати почетак планског регулисања стања које их годинама забрињава, а тиче се присуства напуштених паса у јавном простору.

Формиран је општински Тим за решавање овог проблема и успостављена је сарадња са Иваном Курајовим, председником Друштва пријатеља животиња „Љубимац“, из Панчева. Он ће чланове тима повезати са једном од највећих међународних организација за добробит паса „Dogs Trust“ из Уједињеног Краљевства, која је вољна да помогне нашој општини.

На састанку је конципиран пилот-пројекат којим ће се започети припреме у вези са формирањем општинског прихватилишта за напуштене псе, едуковати становништво на ову тему, а онда вршити обуку будућих запослених у прихватилишту. Пројектом ће бити обухваћене и све друге појединости које се односе на решавање овог проблема.