Istorija, tradicija, običaji-SELO PREKODOLCE

Nalazi se je u donjem delu doline Vrle, nedaleko od njenog ušća u Južnu Moravu. Pokraj Prekodolca vodi put  Vladičin Han – Surdulica – Vlasinsko jezero, što za eventualnog posetioca može biti vrlo interesantno. Selo ima sportske terene, igračke i sprave za najmlađe i idealno je mesto za odmor bračnih parova sa malom decom.

Kada je osnovano današnje selo – ne zna se. Prilikom oslobađanja od Turaka Prekodolce je bilo zatečeno većinskim  muslimansko-arbanaškim stanovništvom; imalo je 35 arbanaških kuća, čiji su stanovnici bili vlasnici svih seoskih njiva. Malobrojni Srbi – 5-6 kuća i muslimanski Cigani – oko 10 kuća, radili su kod Arbanasa kao sluge i napoličari. Godine 1878. Arbanasi su se iselili u sela južno i jugozapadno od tadašnje srpsko-turske granice. Danas su u Prekodolcu očuvane samo dve napuštene arbanaške kuće u kojima žive Srbi. Među Arbanasima u Prekodolcu bilo je i poarbašenih Srba. Takvi su bili Duronjci. Oni su poticali od nekog Srbina doseljenog iz susednog poznatijeg sela Masurice. Za vreme Turaka Prekodolce je imalo džamiju i arbanaško groblje. Džamija se nalazila u sredini glavnog seoskog kraja, kod današnje škole. Groblje je bilo pored džamije.

U Prekodolcu je 1904. godine sagrađena crkva posvećena Sv. Nikoli letnjem. Građevina je podužne, pravougaone osnove, zidana od kamena i opeke. Zasvedena je polubličastim svodom, i pokrivena je dvoslivnim krovom. Na istočnoj strani nalaze se tri apside. Oltarska apsida je veća i petostrana, za razliku od bočnih koje su manje i trostrane.  Pre toga na tom mestu postojala je stara crkva, porušena za vreme Turaka. Crkvena slava bila je i seoska. Kasnije je ova slava napuštena pošto tada nisu dolazili gosti u naselje – okolna naselja su na Sv. Nikolu nosili litiju.

Nova seoska slava je Velika Gospojina. Sabor se održava trećeg dana Vaskrsa.