VERSKI TURIZAM-ISPOSNICA SVETE PREPODOBNE PARASKEVE

Isposnica Svete Petke se nalazi u selu Lepenica, na osam kilometara od Vladičinog Hana. Sa leve strane reke Lepenice usečena je u stenu pećinska crkva u narodu poznata kao „Latinska crkva“. To je pravougaono oblikovano prirodno udubljenje u steni otvoreno na severnoj strani. Na istočnoj strani je velika lučno nadvišena niša sa užljebljenom kamenom pločom kao časna trpeza, a manja niša obeležava prostor proskomidije. U podužnom južnom zidu je uklesano izduženo pravougaono udubljenje.

Iznad otvora pećine su dva pravougaona udubljenja dograđena ljudskom rukom i povezana kanalom kroz koji je tekla lekovita voda . Nekoliko metara istočno od pećinskog otvora isposnice, na visini od oko šest metara je ulaz u još jednu pećinu u čijem patosu je uklesan kvadratni bazen ispunjen vodom, što ukazuje da je ovde bila razvijena institucija Agijazma – osvećene vode, kroz koju se nastavlja poštovanje kulta vode. Veruje se da voda koja teče kroz ove kanale u steni, leči glavobolju i vid. Zbog oltara koji je neuobičajeno okrenut prema zapadu naziva se “Latinska crkva“.