VERSKI TURIZAM-MANASTIR SVETOG PROROKA ILIJA

Pod okriljem viševekovne šume, iznad sela Kacapun leži manastir posvećen Svetom proroku Iliji. To je jedna od najstarijih hrišćanskuh svetinja na području Pravoslavne eparhije vranjske, izgrađen je u 13. veku. U jednom vremenskom periodu koji nije tačno utvrđen, na crkvu se obrušilo obližnje brdo, pa je tako manastir bio zatrpan ispod zemlje, pretpostavlja se najmanje 100 godina. Manastir je otkrilo krdo stoke koje je paslo u okolini i od tada manastir u Kacapunu ponovo postaje veliko svetilište.

Jednobrodna crkva postavljena je pravilno u pravcu istok-zapad, zidana je od grubo tesnih kamenih blokova lepljenih blatom. Pokrivena je krovom na dve vode koji je popločan kamenim pločama.

Na istočnoj strani crkvenog zdanja je trostrana apsida koja je takođe pokrivena kamenim pločama. Unutrašnjost crkve sastoji se od priprate, naosa i oltarskog prostora. Priprata je jednostavne pravougaone osnove u kojoj su uz bočne zidove prislonjene po dve arkade, konstruisane  najverovatnije da bi ojačale zidove. Iz priprate kroz istočni zid ulazi se u prostor naosa. Iznad se nalazi polukružna niša u kojoj je freskopredstava patrona crkve Svetog Ilije.

Oltarski prostor je veoma mali. Istočni zid oltara je ravan i na njemu se nalazi centrana polukružna niša. U sredini je časna trpeza, a severno od nje manja niša proskomidije. Na osnovu arheoloških podataka freske u manastiru prvi put su oslikane u 16. veku. Zidno slikarstvo u ovoj svetinji  je veoma oštećeno, mada se još uvek mogu prepoznati predstave svetitelja i scene iz svetog pisma.

Manastir inače poseduje oko 52 hektara šume i nešto obradivog zemljišta. Uz sam manastirski kompleks protiče potok čiste planinske vode, koji se uliva u Lepenačku reku. Nedaleko od crkve, nalazi se spomenik izvesnog sveštenika Nikole Đorđevića iz 1897. godine koji je najverovatnije opsluživao manastir, pa je tu sahranjen. S blagoslovom vladike vranjskog Pahomija, a uz pomoć ministarstva vera Republike Srbije i vernika iz Pčinjskog okruga, 2003. godine počela je obnova manastira. Ozidan je konak za smeštaj monaštva, urađen je i asfaltiran put do manastira i rasčišćen prostor oko samog mana-
stira.
O ovoj velikoj svetinji trenutno brine monah-otac Serafim.