VERSKI TURIZAM – MANASTIR USPENIJA PRESVETE BOGORODICE

Ako za Hram Svetog kneza Lazara kažemo da je u svakom pogledu spreman za posete turista, za manastir u selu Mrtvica možemo reći da ja lokalna samouprava, u poslednjih nekoliko godina, uložila napore da i ova svetinja bude što više posećena. Tu se prvenstveno misli na infrastrukturu pri čemu je važno napomenuti da je manastir rekonstruisan i da je kompletno asfaltiran put koji vodi do njega kao i uređen prostor i parking pored manastira.

Hram Bogorodičino uspenje se nalazi u selu Mrtvica, 14 kilometara od Vladičinog Hana, na izlazu iz Grdeličke klisure. Smešten je na platou jedva širem od samog hrama sa kojeg se pruža veličanstven i nezaboravan pogled na okolinu. Građevina je neobična zbog raznolikosti oblika i graditeljskih faza. Unutrašnjost je oslikana u vizantijskom stilu.

Prema kazivanjima sveštenika hram  je sagrađen krajem 5. ili početkom 6. veka. Sagradili su je car Konstantin i carica Jelena. Ipak procvet je doživeo u doba Nemanjića od 12. do 15 veka. Negde je zabeleženo da su se u to vreme brojni srpski vitezovi pričešćivali baš u ovom hramu, a ceo ovaj kraj nazivan je svetionikom pravoslavlja jer su tu bila smeštena tri manastira u kojima je bilo više od 1000 monaha.

Hram Bogorodično uspenje u Mrtvici postavljen je pravilno u pravcu istok-zapad i predstavlja jednobrodnu trikonhalnu građevinu bez kupole. Duž cele južne, zapadne i dela severne strane građevine je trem od masivnih kamenih stubova. U hram se ulazi sa zapada kroz mala drvena vrata iznad kojih je u priprati predstava Bogorodice sa Hristom. Iako je malih dimenzija unutrašnjost hrama sastoji se od priprate, naosa i oltarskog prostora. Prema izgledu naos pripada vizantijskom  graditeljstvu  15. veka, priprata je po svemu sudeći iz 17. veka i veruje se da je hram svoj konačan oblik dobio u 19. veku.

Istočni deo spolja i iznutra završava se polukružnom apsidom koja je osvetljena malim prozorom i rozetom postavljenom iznad. Veći deo krova je od kamenih ploča dok se samo iznad južnog dela trema nalazi crep. Uz crkvu, na zapadnoj strani je zvonik, podignut zahvaljujući darodavcima.
Hram je kategorisan kao spomenik kulture velikog značaja.