Verski turizam dobija sve više na značaju

Razvoj duhovnog turizma u opštini Vladičinom Hanu poslednjih godina sve više poprima na značaju. Radi na detaljnoj obnovi crkava i manastira, kojom bi se vratio njihov originalni izgled, ali se grade i nove crkve. Ove godine kompletno je rekonstruisana crkva u MZ Gornje Jabukovo i počela izgradnja nove u MZ Manjak.

Izgradnja crkve Svetog Marka u MZ Manjak

U većem broju slučaja pri rekonstrukciji postojećih objekata insistira se na originalnom izgledu. Greške se mahom čine na pokušaju vraćanja originalnog živopisa, što je zapravo nemoguće. Interesovanje za manastire i crkve na teritoriji opštine je sve veće, o čemu svedoče brojne posete.

Najznačajnije mesto u duhovnom turizmu svakako zauzimaju crkve i manastiri iz vremena srednjevekovne srpske države. Za njih ujedno vlada i najveće interesovanje. Verski objekti na području Vladičinog Hana odigrali su značajnu ulogu u očuvanju i negovanju srpskog nacionalnog identiteta i kulture. Danas su ovo mesta hodočašća. Ujedno su i najpopularnije turističke destinacije na području opštine.