VERSKI TURIZAM U OPŠTINI VLADIČIN HAN

Verski turizam ima veliki potencijal u našoj opštini, ali je jedan od najvećih nedostataka upravo nedostatak infrastrukture i to je glavna prepreka zašto ova turistička grana nije iskorišćena u većoj meri.

Ipak treba istaknuti da se u poslednjih nekoliko godina vrlo aktivno radi na poboljšanju uslova za ovu vrstu turističkih putovanja. Lokalna samouprava je prepoznala značaj verskog turizma i na mnogim prilazima do verskih objekata je poboljšala infrastrukturu. Asfaltiran je put koji vodi do manastira Svetog proroka Ilije u selu Kacapun i napravljen novi most umesto starog. Na taj način je omogućeno da posetioci dolaze tokom cele godine, jer je ranije, naročito u zimskom periodu, zbog nabujale reke put ka manastiru bio otežan.

HRAM SVETOG KNEZA LAZARA

Takođe, asfaltiran je put koji vodi do manastira Bogorodično uspenje u selu Mrtvica, kao jednom od najposećenijih verskih objekata u našoj opštini.
Može se reći da je Hram Svetog kneza Lazara koji se nalazi nedaleko od centra, jedini verski objekat na teritoriji opštine koji je u popunosti spreman za posetioce.

Danas kada se govori o verskom turizmu, imamo crkve i manastire koji su još uvek prepušteni sami sebi i od posete turista nemaju prevelike finansijske koristi.