SOLARNI PANELI-UŠTEDA I DO 30%

Bespovratna sredstva u iznosu do 420.000,00 dinara po korisniku odnosno do 50% od vrednosti investicije za nabavku i instalaciju solarnih panela za proizvodnju električne energije po javnom konkursu u toku 2022. godine, dobilo je ukupno sedam podnosioca prijava, tako da će u narednom periodu, sa realizacijom investicije ovih sedam porodica postati kupac-proizvođač električne energije. Ovaj tzv. „pilot“ projekat dobiće na značaju u narednom periodu sa rastom svesti građana o upotrebi zelene energije.

Domaćinstva će zato dobiti bespovratna sredstva od države a energetska sanacija u njima će se sprovoditi kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave ugradnjom solarnih panela.

Program energetske sanacije ima za cilj unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teitoriji hanske opštine. Računa se da bi ušteda potrošnje električne energije bila oko 30 odsto, za koliko bi i računi građana bili manji.