Po čemu se verski turizam razlikuje od kulturnog?

Razlika između verskog i kulturnog turizma se ogleda u nameri posetilaca. Ako turista na religijsko mesto gleda kao na turističku atrakciju i kao mogućnost da nauči nešto novo o svojoj i tuđoj kulturi onda je u pitanju kulturni turizam.

Sa druge strane, ako se posetilac odlučuje na put ka svetom mestu radi produbljivanja svoje vere, kao i dobijanju novih saznanja, to se smatra verskim turizmom.

Dakle, kada stranac obilazi srpske manastire, a nije pravoslavac, onda to spada u kulturni turizam. Pravoslavci koji obilaze pravoslavne manastire su verski turisti. Ovo, naravno, važi i za svaku drugu veru. Nezahvalno je razdvajati ove dve grane turizma jer ne možemo napamet znati motiv nečije posete.

U zavisnosti od samog svetog mesta, a i od svrhe posete postoji nekoliko vrsta verskih turista.