VERSKI TURIZAM

Turizam i religija su poslednjih godina povezani na više načina. Jačina tih odnosa uticala je da se već uveliko govori o posebnom obliku turizma tzv. verskom ili religijskom turizmu.

Jedan od najstarijih oblika turizma je svakako verski iliti religijski turizam. On je duboko isprepleten sa kulturnim turizmom, te ih je gotovo nemoguće sasvim razdvojiti. Obe vrste su izuzetno popularne u čitavom svetu, jer svaka država ima da ponudi religijska mesta ili okupljanja koja su turistima interesantna.

Studenica

Razlika između verskog i kulturnog turizma se ogleda u nameri posetilaca. Ako turista na religijsko mesto gleda kao na turističku atrakciju i kao mogućnost da nauči nešto novo o svojoj i tuđoj kulturi onda je u pitanju kulturni turizam.

Sa druge strane, ako se posetilac odlučuje na put ka svetom mestu radi produbljivanja svoje vere, kao i dobijanju novih saznanja, to se smatra verskim turizmom.

Dakle, verski turista je osoba koja je već vernik i koja posećuje određeno mesto koje za njegovu veru ima značajno obeležje.

Verski turizam ima veliki potencijal u našoj zemlji, ali je jedan od najvećih nedostataka upravo nedostatak infrastrukture i to je glavna prepreka zašto ova turistička grana nije iskorišćena u većoj meri.