Program energetske sanacije

Opština Vladičin Han sprovodi Program energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, u okviru koga građani mogu da se prijave za zamenu stolarije, ugradnju fasade i izolacije, istaliranje kotlova i cevne mreže sa radijatorima i pratećom opremom za grejanje, kao i za ugradnju solarnih kolektora za pripremu tople vode i solarnih panela za proizvodnju električne energije.

Program energetske sanacije je pokrenut od strane opštine Vladičin Han kako bi se pomoglo građanima da realizuju projekte koji će za rezultat imati uštedu energije, povećanje komfora i kvaliteta života. Pozivamo građane, vlasnike porodičnih kuća i stanova, da se prijave na konkurs i da ostvare pravo na subvenciju. Opština Vladičin Han obezbediće do 50% vrednosti novca za investicije, a maksimalno po merama: za zamenu stolarije maksimalno 140.000, ugradnju fasade 210.000, izolaciju tavanica i prostora ispod krovnog pokrivača 150.000, nabavku kotlova 110.000, instalaciju cevne mreže, radijatora i prateće opreme za grejanje 120.000, ugradnju solarnih kolektora za pripremu tople vode 140.000, solarnih panela za proizvodnju električne energije 420.000 dinara, dok će ostatak obezbediti građani.

Pravo učešća u programu energetske sanacije porodičnih kuća i stanova imaju vlasnici objekata koji su izgrađeni pre donošenja propisa o izgradnji, ili imaju građevinsku dozvolu, odnosno objekata koji su ozakonjeni ili se nalaze u postupku ozakonjenja. Vlasnici objekata koji nemaju dozvolu za gradnju mogu pokrenuti postupak ozakonjenja kod Opštinske uprave opštine Vladičin Han, i na taj način mogu da steknu pravo na korišćenje subvencija za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova.

Detaljnije informacije o programu i javnom konkursu mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Vladičin Han, Uslužnom centru i Odeljenju za urbanizam, imovinsko – pravne, komunalne i građevinsko poslove i na broj telefona 017/390-501 i 017/390-504.