HELP – POTPISAN UGOVOR O DONACIJI U VLADIČINOM HANU

Sredinom avgusta, u Sali skupštine opštine Vladičin Han obavljeno je potpisivanje Aneksa 2 Ugovora o saradnji sa opštinom Vladičin Han u okviru druge faze projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ na teritoriji opštine Vladičin Han.

Projekat finansiraju Švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju „Sida“ i opština Vladičin Han, a realizuje Help u saradnji sa opštinom Vladičin Han.

Ugovorom o saradnji između opštine Vladičin Han i Help-a potpisanim u septembru 2021. godine započeta je saradnja na projektu čiji je opšti cilj doprinos smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji, održivom i inkluzivnom ekonomskom razvoju, kao i ostvarivanju zadovoljavajućih uslova rada za sve, putem obezbeđivanja poboljšanog pristupa tržištu rada i zapošljavanju, dok je Aneksom 2 Ugovora o saradnji potpisanim 12.08.2022 godine proširen obim te saradnje za još 22 odabranih korisnika uključujući i realizaciju komponente „On the job training“ čije su aktivnosti usmerene ka povećanju zapošljivosti ciljne grupe putem plaćene šestomesečne radne prakse kod odabranih poslodavaca i omogućavanju dugoročnog zapošljavanja kroz donaciju opreme poslodavcima.
Time će u okviru celog projekta biti podrži najmanje 85 korisnika na teritoriji opštine Vladičin Han u njihovim namerama da započnu ili razviju poslovne delatnosti a OJT komponentom na teritoriji opštine Vladičin Han biće podržano:
• 12 polaznika radne prakse, vrednosti od 3.360 evra po polazniku;
• 6 polaznika radne prakse, koji će nakon završetka radne prakse zaključiti ugovore o radu sa poslodavcem na period od najmanje 12 meseci, uz donaciju u opremi poslodavcu u prosečnoj vrednosti od 3.000 evra po polazniku;
Potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima, poslodavcima i polaznicima OJT komponente uslediće nakon uspešno završene informativne kampanje i selekcije korisnika koja će se odvijati u dve faze, na osnovu pristiglih zahteva i terenskih poseta, a prema prethodno usvojenim kriterijumima i merilima. Po potpisivanju ugovora o donaciji, za sve korisnike će biti organizovana osnovna poslovna obuka, nakon čega će još 22 odabranih korisnika dobiti zahtevanu opremu i/ili materijal za započinjanje i/ili razvoj sopstvenih poslovnih delatnosti u prosečnim vrednostima od 2,000 i 3,600 evra (predviđeno je 20 grantova u iznosu od 2000 eur i 2 granta u iznosu od 3600 eur.; ukupno 80 grantova u iznosu od 2000 eur i 5 grantova u iznosu od 3600 eur). Projekat predviđa i dodatne mehanizme za planiranje i kontrolu radne prakse, saradnju sa Poslodavcima, obilazak praktikanata i praćenje realizacije radne prakse preko stručnih škola, izabranih mentora i preduzimanje mera kojima če se voditi računa o tome da praktikanti ne remete obavljanje procesa rada, da uredno i redovno pohađaju i obavljaju radnu praksu, kao i obavezu dostavljanja izveštaja o odvijanju radne prakse kod Poslodavaca.

Projektom je, u prvoj jednogodišnjoj fazi u svim ciljnim gradovima/opštinama u Srbiji, dodeljeno ukupno 176 grantova u vrednosti od 2,000 i 3,600 evra, kao i plaćene dodatne stručne i poslovne obuke za korisnike i članove njihovih porodica.

O projektu:
Projekat „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ sprovodi nemačka organizacija „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“, a finansiraju Švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju “Sida“ i ciljni gradovi/opštine. Ukupna vrednost projekta je 2,876,010.80 evra i biće implementiran od jula 2021. do juna 2025. godine u 16 opština i gradova u Republici Srbiji. Ukupna vrednost investicije za opštinu Vladičin Han u periodu 2021/2023 godine iznosi oko 250,190.00 evra. Za period 2021/2022 godine ta vrednost je iznosila oko 138,190.00 evra, a u periodu 2022/2023 godine vrednost investicija iznosi oko 112,000.00 evra.