Prezentacije javnih poziva i konkursa u Vladičinom Hanu

Danas je u Vladičinom Hanu u velikoj skupštinskoj sali održna prezentacije javnih poziva i konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prezentacija se sprovodi kako bi u konsultacijama sa poslodavcima bile istaknute primedbe, ali i nove ideje i otklonjene sve nejasnoće, u cilju obuhvatnije uposlenosti lica koja traže posao.

Goran Živković, direktor Filijale Vranje NSZ, rekao je da će prioritet imati lica iz kategorije teže zapošljivih, kao i osobe sa invaliditetom. Teže zapošljivim smatraju se osobe iznad 50 godina, kao i oni ispod 30 koji su duže na evidenciji NSZ.

Sredstva koja su opredeljena za mere zapošljavanja su bespovratna i beskamatna, a svrha je da pomognu poslodavcima da uposle veći broj lica.