REFERENDUM 2022.

Građani Srbije će se danas, 16. januara 2022. izjašnjavati sa „da“ ili „ne“ na jedno pitanje: „Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije?“.

Tako će glasiti pitanje na referendum koji će odlučiti da li će Srbija promeniti Ustav, odnosno najviši pravni akt u zemlji.

Promene se odnose na pravosuđe i na njih se Srbija obavezala u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU). Kako su više puta objasnili predstavnici EU, cilj promena Ustava Srbije su postizanje nezavisnog pravosuđa bez političkog uticaja i vladavina prava.

Ujedno, to su ključni uslovi za napredovanje u evrointegracijama i članstvo Srbije u EU.

Ukoliko se promene usvoje, prema tvrdnjama vlasti u Srbiji, politika će biti isključena iz izbora sudija i tužilaca.