ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

На основу члана 115. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 4/19), члана 25., 26. и 27. Одлуке о јавној расправи („Службени гласник Града Врања“ број 9/19), Општинско веће општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 18.11.2021. године, одређује:


ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 1. Општинско веће Општине Владичин Хан у сарадњи са Одељењем за финансије и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан спроводи јавну расправу о нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
 2. Нацрт Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама сачинила је Локална пореска администрација Општинске управе Општине Владичин Хан.
 3. Јавна расправа о нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама спроводи се у периоду од 19.11.2021. године до 03.12.2021. године.
 4. Отворени састанак о предложеном нацрту нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама ће се одржати дана 06.12.2021. године (понедељак) у 11,00 часова у Великој сали општине Владичин Хан.
 5. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Одељењу за финасије и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан путем електронске поште на адресу info@vladicinhan.org.rs или у писаном облику преко писарнице Општинске управе Општине Владичин Хан почев од 19.11.2021. године најкасније до 03.12.2021. године до 12,00 часова.
 6. У поступку јавне расправе нацрт нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама ће образлагати Томица Пешић шеф локалне пореске администрације Општинске управе Општине Владичин Хан.
 7. Нацрт нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама стављен је на увид и доступан је јавности на сајту Општине Владичин Хан и у Услужном центру Општинске управе Општине Владичин Хан.
 8. По окончању јавне расправе Локална пореска администрација Општинске управе Општине Владичин Хан објавиће Извештај о одржаној јавној расправи на сајту Општине Владичин Хан у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.
  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
  БРОЈ: 06-115/1-1/21-III ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, Владимир Костић