Izložba „Kada je svet stao, one nisu“.


Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Ministarstvo za Evropske inegracije u saradnji sa agencijoj Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i Delegacija Evropske unije je povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena 8. Marta 2021. godine organizovalo izložbu najpre u Francuskom Institutu u Beogradu a zatim i u raznim gradovima Srbije.

Vladičin Han je jedna od opština gde će građani moći da posete izložbu „Kada je svet stao, one nisu“. Reč je o izložbi koja slavi i odaje priznanje svim ženama liderkama, a sastoji se od umetničkih fotografija deset žena iz Srbije, iz svih sfera života koje su dale primer i doprinele boljem funkcionisanju i bržem oporavku našeg društva tokom pandemije.

Izložba je otvorena 19.07.2021. godine u holu Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo opštine Vladičin Han u trajanju od dve nedelje.

Vladičin Han je prepoznat kao jedinica lokalne samouprave koja posvećuje pažnju strateškom pristupu, politikama zapošljavanja i rodne ravnopravnosti u Srbiji. U okviru projekta „Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji“, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške; U opštini Vladičin Han se sprovodi ovaj projekat, sa preporukom za integrisanje perspektiva rodne ravnopravnosti u lokalno planiranje zapošljavanja. Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost i Lokalni akcioni plan zapošljavanja su u završnoj fazi izrade i usvajanja za period od 2022. – 2023. godine. Izložba „Kada je svet stao, one nisu“ je deo pripremnih aktivnosti pomenutih akcionih planova.

Otvaranju izložbe su prisustvovali: Nikola Stamenković – Pomoćnik predsednika Vladičin Han, Slobodanka Andrejević – predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost, Časlav Mladenović – direktor Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo, predstavnici nevladinog sektora i institucija na lokalu.