ОГЛАС СА ПРОДАЈУ АУТОМОБИЛА

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ АУТОМОБИЛА МАРКЕ JUGO У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ САВА“ ВЛАДИЧИН ХАН
Информације на :
www.vladicinhan.org.rs и
www.svetisavavhan.edu.rs