PODRŠKA RAZVOJU OBRAZOVANJA I ZAPOŠLJAVANJA

U okviru realizacije aktivnosti regionalnog programa „SEED Step III-podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja“ u cilju unapređenja uslova za zapošljavanje žena i mladih, rodnu ravnopravnost i ekonomski razvoj lokalne zajednice, direktor i dva profesora hanske Tehničke škole posetili su CSU Šabac kako bi se detaljnije upoznali i saznali više o programu obuke operatera CNC.

Profesori rade na izradi sličnog programa obuke koji će biti realizovan u Vladičinom Hanu, u okviru tehničke škole.

Nosilac programa „SEED Step III“ je austrijska organizacija Volkshilfe Solidaritat i realizuje ga u saradnji sa lokalnim partnerima među kojima je i Novosadski humanitarni centar, koji je potpisnik sporazuma o saradnji sa Tehničkom školom. Strane potpisnice ovog sporazuma će sarađivati na razvoju infrastrukturnih i drugih kapaciteta Tehničke škole da pruža stručne obuke u cilju sticanja kvalifikacija za zapošljavanje i samozapošljavanje.
Kapaciteti podrazumevaju formiranje TRENING CENTRA u rekonstruisanom i dograđenom objektu škole, u kome će se obavljati stručna obuka, kao i akreditaciju programa obuke koji će se sprovoditi u Trening centru.