MEĐUNARODNI DAN RETKIH BOLESTI

Međunarodni dan retkih bolesti obeležava se svake godine poslednjeg dana u februaru, kako bi se podigla svest najšire javnosti o postojanju ovih bolesti, kao i o tome kako one utiču na život obolelih i njihove porodice.

Retke bolesti su one koje se javljaju na manje od pet osoba na 10.000 stanovnika, ali unutar same grupe retkih bolesti postoje i „vrlo retke“, koje pogađaju jednu osobu na 100.000 ili jednu osobu na milion stanovnika. U svetu je do sada prepoznato oko 6.000 do 8.000 retkih bolesti, a po nekim procenama, u našoj zemlji od njih boluje oko pola miliona ljudi, među kojima najviše deca.