Turizam na selu

U Vladičinom Hanu je 28. januara održana uvodna konferencija na realizaciji projekta „Nove mogućnosti za održivi turizam u selima“ u okviru Prekogranične saradnje Bugarske i Srbije.

Partneri na projektu su Regionalna komora zanatskih veština iz Ćustendila Republika Bugarska, kao vodeći partner i Centar za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han kao projektni partner.
Opšti cilj projekta je razvoj i uspostavljanje novog turističkog proizvoda „Nove turističke destinacije u selima“ u cilju poboljšanja socijalnog i ekonomskog statusa ljudi u Prekograničnom regionu. Projekat teži ka tome da poboljša viziju sela, da poveća protok turista u selima i da obezbedi ostanak mladih ljudi u njihovim mestima rođenja.
Ukupna vrednost projekta je 162.942,95 evra od čega je za realizaciju aktivnosti koje kao projektni partner realizuje Centar za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han izdvojeno 69.693,oo eura, od toga je 59.239,05 evra donacija Evropske Unije a 10.453,95 evra učešće Opštine Vladičin Han.
Projekat sufinansira Evropska Unija kroz Interreg –IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.