Ravnopravnost polova

Komisija za ravnopravnost polova opštine Vladičin Han je nakon sastanka koji je održan prošle nedelje, na kome se razgovaralo o aktuelnojh temi, slučaju glumice Milene Radulović i profesora Mike Antića, kao i o izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost izdala zvanično saopštenje koje prenosimo u celosti.

„Slučaj glumice Milene Radulović i profesora glume Mike Aleksića je ovih dana uzdrmao javnost, te se tim povodom sastala Komisija za ravnopravnost polova opštine Vladičin Han. Cilj sastanka je da da podršku žrtvama nasilja, sa osvrtom na seksualno zlostavljanje. Slažemo se da podršku zaslužuju i nadležni organi koji rade svoj posao, jer nije naše da sudimo o komkretnom slučaju umesto njih. O uvek aktuelnoj temi nasilja nad ženama, posebno o seksualnom zlostavljanju mladih osoba treba svakako dosta govoriti, ali i sprovoditi aktivnosti koje bi preventivno delovale na sprečavanju nasilja. Jako je bitno razumeti žrtvu, celo društvo treba da da podršku radi osnaživanja žrtve. O svemu tome mediji treba odgovorno da izveštavaju, nije cilj tiraž, već podrška i zaštita žrtve, podizanje svesti i osnaživanje kako bi se oduprle počiniocu da ostvari svoju nameru. Kada je reč o silovanju, to je otvorena tema i predstavlja veliku traumu na žrtvu. Često se postavlja pitanje zašto žrtva ćuti. Ćuti jer joj je teško da progovori. Posebno mlađe osobe još uvek imaju strah od toga da li će im roditelji verovati, kakve će sankcije snositi, traže svoju krivicu da li su i gde pogrešile, kako će njihovo eksponiranje odjeknuti u javnosti. Njima je teško da o tome govore čak i kod svojih psihoterapeuta. Uglavnom progovore kada više ne mogu da podnesu nasilje, ili kada se osnaže, odnosno shvate da je to neophodno.


Slobodanka Andrejević, psihološkinja, predsednica Komisije za ravnopravnost polova opštine Vladičin Han


Komisija za ravnopravnost polova opštine Vladičin Han je pristupila izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u okviru projekta „Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji“, koji realizuju Fondacija Ane i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju, pod pokroviteljstvom Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške. Komisija je saglasna da se u okviru strateškog cilja „Unapređenje sistema za suzbijanje nasilja nad ženama i zaštita žena koje su pretrpele nasilje“, planira širi opseg aktivnosti za unapređenje društvene svesti, kako bi se ovaj cilj postigao. Fokusiraćemo se i na rad sa roditeljima u cilju uspostavljanja međusobnog poverenja na relaciji dete – roditelj, jer su za mlađe osobe roditelji najveća sigurnost i podrška. Milena Radulović je probudila i osnažila mnoge žrtve koje su doživele traumu. Žrtva nikada neće biti sama ako ima podršku porodice, društva i institucija“.