EU podržao rekonstrukciju Centra za kulturu u Vladičinom Hanu

Uz podršku Evropske unije rekonstruisan je objekta Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo, kako bi se unapredili uslovi za organizovanje kulturnih događaja i manifestacija kao i za sprovođenje brojnih aktivnosti ove ustanove.

Kompletno je zamenjena krovna konstrukcija, fasada i stolarija kako bi se povećala energetska efikasnost a samim tim i uštede u troškovima održavanja objekta.

Ukupna vrednost projekta, koji takođe podrazumeva i manje radove na rekonstrukciji sistema grejanja i elektroinstalacija, je 167.000 evra od čega, Evropska unija preko programa EU PRO učestvuje sa blizu 144.000 evra, a preostali iznos finansira opština Vladičin Han.

Nakon rekonstrukcije, stvorini su uslovi za realizaciju plana, da se biblioteka, koja se nalazi u neadekvatnom prostoru, premesti u renovirani objekat koji će pružiti značajno bolje uslove rada za zaposlene i članove i članice biblioteke. Dodatno stvoriće se uslovi da se u okviru biblioteke, a u skladu sa propisima koji regulišu rad biblioteka, otvori čitaonica.

Rekonstrukciju je uradilo preduzeće „Crna Trava AD“ iz Leskovca, koje je izabrano u postupku javne nabavke koji je sprovela opština Vladičin Han.

Projekat rekonstrukcije objekta Centra za kulturne dealtnosti, turizam i bibliotekarstvo u Vladičinom Hanu finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. Кomplementarne aktivnosti projekta koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja sprovode se u saradnji sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske.