Javna rasprava o budžetu opštine za 2021.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu opštine VladičinHan za 2021. godinu