Продаја путем јавног надметања-Zafira 2.0 DTI

Комисија за спровођење поступка располагања покретним стварима формирана решењем Општинског већа Општине Владичин Хан број 06-151/19-10-1/19-III од 15.11.2019. године, на основу Закључка Општинског већа Општине Владичин Хан број: 06-58/6-7/20-III од 24.07.2020. године, расписује О Г Л А С  О ТРЕЋОЈ […]

» Read more

Suzbijanje larvi komaraca

U četvrtak i petak, 13. i 14. avgusta, ukoliko se steknu povoljni meteo uslovi, preduzeće Ekozaštita iz Beograda počeće tretman suzbijanje larvi komaraca na teritoriji opštine. Radovi će se izvoditi u vremenu od 09:00 do 18:00 preparatom LARVASTOP PIRIPROX. Radom […]

» Read more