Postavljene cisterne za dezinfekciju

Na osnovu odluke Štaba za vanredne situacije opštine Vladičin Han, JP za komunalno uređenje Vladičin Han je postavilo cisterne sa rastvorom dezinfekcionog sredstva natrijum hipohlorita. Cisterne su postavljene u ulici Vladike Pajsija 17 i u ulici Nikole Tesle.

Dezinfekciono sredstvo mogu da uzimaju svi građani Vladičinog Hana, a služi za dezinfekciju podova, zidova, stepeništa i drugih površina i dobro se pokazalo u borbi protiv Korona virusa.

Ljudi koji rade dezinfekciju ovim rastvorom moraju da koriste zaštitne rukavice i zaštitnu masku. Sredstvo može da ošteti kožu ako dođe u dodir sa njom, a prilikom udisanja može da iritira sluzokožu.