Udruženje Roma intelektualaca

PROJEKTI KOJE URI TRENUTNO REALIZUJE

Upravljanje migracijama i podrška povratku tražilaca azila
-Period implementacije: 01.03.2017. do 30.06.2020.
-Donator: HELP i SKRUG Liga Roma.
-Pružanje pomoći u rekonstrukciji kuća, grant za dohodovne aktivnosti i obrazovanje. Pružanje besplatne pravne i savetodavne pomoći.
-Za svaku vrstu pomoći podnosi se zahtev.

Hrabro srce II
-Period implementacije 15.10.2019.-14.02.2021.
-Donator EVZ Berlin -Latsho Diwes
-Socijalna podrška starim Romima, podela lekova i higijenskih paketa i paketa hrane, usluge negovatelja za 84 korisnika/ce.

Romski centar za informacije i podršku
-Period implementacije 01.08.2019.-31.07.2020.
-Donator-EU PRO
-podrška za upis u srednje škole i podrška ostanku u srednjim školama, organizacija radionica preventivne zdravstvene zaštite, osnaživanje i obuka za 10 porodica koje se bave poljoprivredom i podela plastenika za ove porodice, pružanje informacija i pomoći za legalizaciju objekta, dobijanje socijalne pomoći i drugih usluga socijalne zaštite za celokupnu romsku zajednicu u Vladičinom Hanu.

Unapređenje kapaciteta dece romske nacionalnosti za edukativnu inkluziju
-Period implementacije 01.09.2019.-31.07.2020.
-Donator- Romski edukativni fond (REF) Budimpešta
-podrška osnovcima za upis u srednje škole, materijalna podrška, pomoć u učenju, dodatni časovi iz predmeta za pripremu male mature, rad sa roditeljima, motivacione radionice za 90 dece 5-8 razred osnovne škole

Unapređenje integracije roma povratnika-faza II
-Period implementacije 01.10.2019.-31.08.2020.
-Donator- Romski edukativni fond (REF) Srbija
-Pružanje pomoći podrške za 127 dece romske nacionalnosti iz porodica povratnika po Sporazumu o readmisiji, dodatna nastava, učenje srpskog jezika, pomoć u učenju, rad sa roditeljima, kupovina školskog pribora.

Besplatna pravna pomoć
-Period implementacije 01.08.2019. -31.07.2020.
-Donator- Delegacija EU u Srbiji
-Pružanje besplatne pravne pomoći i informacija neophodnih za zaštitu i ostvarivanje prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika po Sporazumu o readmisiji preko mobilnih pravnih tiumova na terenu.

Kroz ovog projekta predsednik Udruženja, potpukovnik u penziji, Januš Kurtić imenovan je kao Senior NK expert (ekspert za romska pitanja) od strane Evropske unije (EuropeAid/139294/DH/SER//RS).