Ko je Deda Mraz?

Sve je to jedan isti lik, kao i Santa Claus, Father Chrissmas… Ali, izvorno, to je hrišćanski svetac Nikola (Saint Nicolas – Sant Nikolaus – Santa Claus) za koga se vezivao običaj da, uoči Nikoljdana siromašnoj i bolesnoj deci ostavlja […]

» Read more

Udruženje Roma intelektualaca

PROJEKTI KOJE URI TRENUTNO REALIZUJE Upravljanje migracijama i podrška povratku tražilaca azila -Period implementacije: 01.03.2017. do 30.06.2020. -Donator: HELP i SKRUG Liga Roma. -Pružanje pomoći u rekonstrukciji kuća, grant za dohodovne aktivnosti i obrazovanje. Pružanje besplatne pravne i savetodavne pomoći. […]

» Read more