Religija kod Roma

Da Romi nemaju sopstvene vere, je samo jedna od stereotipnih činjenica. Romi imaju svoju veru, koja je pre svega u korenima paganska, a po podelama kreće se od hinduizma, budizma, muslimanstva, hrišćanstva, … i daje jedno obeležje samo ovom narodu […]

» Read more