HANINFO – Poboljšanje života Roma i drugih marginalizovanih grupa

Forum povodom projekta koji je u toku 2018. godine realizovala opština Vladičin Han u saradnji sa Ekumenskom Humanitarnom organizacijom iz Novog Sada koju finansiraju donatori iz Nemačke i Švajcarske, a tiče se stanovanja Roma i drugih marginalizovanih grupa, održan je početkom marta u skupštinskoj sali. Ukupna vrednost projekta, u okviru kojeg su pomognuto 30 porodica i to 80 posto romskih i 20 posto neromskih porodica koje ne ostvaruju higijenski minimum, je oko 11 miliona dinara pri čemu je opština za realizaciju projekta izdvojila iz budžeta pet miliona dinara.
20180719_130312
Adaptacijom postojećih objekata, što podrazumeva izgradnju kupatila ili popravku krovova, u zavisnosti od zatečenog stanja, poboljšani su uslovi i kvalitet života i samim tim obezbeđen normalan život stanovnika. Projekat ima za cilj podršku procesu socijalne inkluzije, unapređenje uslova života Roma/kinja u Srbiji, prevenciju iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika, a bazira se na međusektorskoj saradnji, i teži institucionalizaciji EHO metodologije rada, posebno autorskog modela rada za unapređenje uslova stanovanja u podstandardnim romskim naseljima.