HANINFO – Spomenik prirode „Jovačka jezera“(Zaštita, očuvanje i unapređenje)

962989505052012422

Dugoročni ciljevi zaštite, očuvanja i unapređenja i održivog razvoja Spomenika prirode „ Jovačka jezera“ su:
-zaštita prirode i prirodnih vrednsoti,
-zaštita životne sredine i
-razvoj turizma.

Zaštita prirode i prirodnih vrednosti ostvariće se kroz:
-očuvanje( održanje) raznovrsnosti divlje flore i faune i njeno povećanje reintrodukcijom autohtonih vrsta životinja i biljaka
-očuvanje staništa, jačanje( brojčano snaženje) i prostorno širenje populacija retkih, ugroženih i kritično ugroženih biljnih i životinjskih vrsta
-održavanje ekosistemske raznovrsnosti i zaštitu prirodnih od invazivnih vrsta biljaka i životinja, kao i od drugih vrsta, sorti i rasa koje unose nepoželjne promene u prirodni i biodivrzitet.
-povećanje površine pod šumom, očuvanje i unapređenje raznovrsnosti i autohtonosti dendrološkog sastava, poboljšanje strukture šumskih sastojina i prevođenje izdaničkih šuma u više uzgojne oblike
-proaktivnu zaštitu zemljišta od vodne erozije, zagađivanja i drugih degradacuionih procesa, zaštitu voda od zagađivanja i nepovoljnih promena hidroloških režima, zaštitu vazduha od zagađivanja, zaštitu od prekomerne buke i dugih nepovoljnih uticaja na prirodu i ljude
-očuvanje, prikazivanje i održivo korišćenje mesta, prirodnih objekata i pojava koji svojim geološkim, geomorfološkim, hidrogeografskim ili drugim obeležjima predstavljaju istaknute, retke i privlačne vrednosti geonasleđa
-očuvanje raznovrsnosti, živopisnosti i lepote predela, unapređenje njegovog kapaciteta i uređenosti u zonama i koridorima stanovanja, saobraćaja, privrednih aktivnosti i rekreacije i sprovođenje sanacije i rekultivacije degradiranih površina
-definisanje ograničenja u pogledu organizacije lovnih i ribolovnih područja
-omogućavanje dostupnosti ljudima pejzažnih, bioloških i drugih vrednosti i prirodnih resursa područja za održivo korišćenje u okviru turizma, rekreacije i komplementarnih aktivnosti, nauke obrazovanja, sporta i dr.
-integrisanje prezentacije prirodnih vrednosti u turističku ponudu putem zajedničkih programa, planova i projekata uz izdvajanje dela turistilkog profita za potrebe zaštite prirode koja predstavlja turistički motiv
-utvrđivanje obaveza da se u konkretnim planskim rešenjima u razumnoj i usklađenoj meri poštutju interesi zaštite i razvoja u okvirima nacionalnih i međunarodnih pravnih normi, standarda i preporuka koji se odnose na zaštitu prirode i životne sredine, generalno i na konkretne razvojne namere, a uz uvažavanje primera tzv. „ dobre prakse“
Odlukom je definisan : naziv i vrsta zaštićenog područja, opis osnovnih vrednosti, granice zaštićenog područja, sa režimom zaštite, aktivnosti i radnje koje je zabranjeno vršiti u zoni režima zaštite, osnovne elemente zaštite i razvoj zaštićenog područja, prava i obaveze , način obezbeđivanja sredstava za zaštitu i razvoj zaštićenog područja i rad upravljača i druge elemente od značaja za zaštićeno područje

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *