HANINFO – Spomenik prirode „Jovačka jezera“ (Biljne vrste značajne za očuvanje biodiverziteta)

Untitled-2

Na prostoru Jovačkih jezera evidentirano je osam vrsta koje pripadaju strogo zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka i životinja i gljiva ( Sl. Gl RS br. 5/2010 i 47/2011). Strogo zaštićenim vrstama pripadaju plivajuća resina,a mešika, kalužđarka, kleka, vodena perunika, oman, crveni noćurak, čičak pripadaju zaštićenim vrstama.
Kleka, vodena perunika, oman, crveni noćurak i čičak nalaze se na Uredbi o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ( Sl. Gl. RS broj 31/2005, 45/2005-ispravka, 22/2007, 38/2008, 9/2010 i 69/2011).
Epipactis lelleborine subsp. Helleborine nalazi se na Crvenoj listi flore Srbije sa stasima ugroženosti prema kriterijumu IUCN-a iz 2001 godine. Kalužđarka je vrsta od međunarodnog značaja i nalazi se u dodatku 2. Konvenciji o međunarodnoj trgovini divlje flore i faune. Zabeleženo je njeno prisustvo samo na području Crkvenog jezera. Karakterišu je srazmerno mali, purpurnoljubičasti cvetovi, prijatnog mirisa na vanilu.
Na prostoru Jovačkih jezera uočeno je prisustvo invazivnih vrsta što ukazuje na stepen degradacije i ugrožavanja ovog prostora. Invazivne vrste predstavljaju jedan od značajnih faktora smanjenja i gubitka biodivrezitea. Brojni antropogeni uticaji degradiraju staništa sa izvornom vegetacijom narušavajući njihovu prirodnu strukturu, a pospešujući na taj način širenje i održavanje invazivnih vrsta. Karakteristični predstavnici su: zelena boca, golema zlatica, bagrem, troskot, krasolika i veliki mehur, ali nije zabeležena masovna pojava neke od ovih vrsta.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *